Skip to main content

Marktdagen Amsterdam 2023

Woensdag 13 en donderdag 14 december presenteren wij de Marktdagen Amsterdam. De Marktdagen staan in het teken van ontwerpen en bouwen aan de markt van morgen.

Programma 13 december: Markt - ONTWERPEN

De eerste Marktdag staat in het teken van het ontwerpen van de ideale ‘markt van morgen’. De Amsterdamse markten hebben een roemrijk verleden en een hoopvolle toekomst. Vandaag geven we die toekomst vorm met alle betrokkenen in en rond de markten. De markt van morgen ontwerpen we natuurlijk samen, we gaan dus samen aan de slag! Hoe ziet dit er dan uit?

Plenaire opening

In een plenaire opening van de dag word je in vogelvlucht meegenomen in de geschiedenis van de Amsterdamse markten en zetten marktondernemers en experts de ambities voor deze dag neer.

Deelsessies: kies drie thema’s en draag bij aan een mooie toekomst voor de Amsterdamse markten

Na de opening kun je drie thema’s kiezen waarin je graag wil mee ontwerpen hoe de markt van morgen er uit moet zien. Dit ontwerpproces wordt door gespreksleiders begeleid en je gaat in drie verschillende werkrondes aan de slag. De centrale vraag waar wij graag met elkaar een antwoord op willen krijgen is: wat is ervoor nodig om de markten in Amsterdam een mooie toekomst te geven?

De thema’s zijn in de afgelopen weken vastgesteld in een reeks voorgesprekken met ruim 50 kernspelers in en rond de markten: marktondernemers, buurtbewoners, ondernemers in de buurt van markten, brancheverenigingen, stadsdeelbestuurders en ambtenaren en innovatieve denkers.

Thema 1 | De markt en de buurt: diversiteit en creativiteit van de buurt en stad beter benutten op de markt.

Iedere markt is als een octopus geworteld met tentakels in de buurt. Het marktsysteem van bewoners, ondernemers en bezoekers rond de markt bestaat al 3.000 jaar. De markt is een plek waar je elkaar kan ontmoeten, ruimte kan geven aan maatschappelijke onderwerpen die in de buurt spelen en ruimte kan geven aan de kracht en creativiteit die in de buurt en bij lokale (detail)handel leeft. Wat is nodig om de buurt beter te verbinden met de markt? En wat is nodig om als marktondernemer beter in verbinding te staan met de buurt?

Thema 2 | Beginnen, groeien en doorgroeien op de markt: ruimte en toegang voor nieuwe ideeën, (buurt)ondernemers en innovatie.

Startende ondernemers en mensen met een goed idee voor de markt hebben in de huidige situatie vaak grote moeite om toegang tot de markt te vinden. Wat is nodig om de markt inclusiever te maken zonder dat dit ten koste gaat van de huidige ondernemers op de markt?

Thema 3 | De markt in de fysieke ruimte: voorwaarden voor een goede plek, presentatie en beleving van de markt.

De markt is een fysieke plek van kramen, ondernemers, bezoekers, producten, bewoners. In een ideale wereld loop je over een levendige en schone markt, met de juiste voorzieningen, waar je je veilig voelt. Kijkend naar het mooiste wat een markt kan zijn, wat is dan in de fysieke ruimte nodig om markten optimaal te laten functioneren? Welke kansen kunnen we nog beter of meer benutten?

Thema 4 | Een vol bezette markt: ruimte voor (nieuwe) ideeën!

Markten kun je niet op een hoop gooien. Maar één ding weten we allemaal: een goede markt is een volle markt. Dat betekent genoeg bezette kramen en genoeg publiek dat bereid is producten aan te schaffen op de markt. De economie verandert, de samenleving verandert en de markt en ondernemers moeten daarop mee kunnen veranderen. Welke ideeën zijn nog niet benut maar wel kansrijk om de markten vol bezet en bruisend te houden of krijgen?

Thema 5 I Eigenheid van iedere markt beter organiseren en uitdragen.

Iedere ondernemer is anders, en iedere markt is anders. Ondernemers moeten goed nadenken: wat breng ik en waar is mijn publiek? De markt als groep van ondernemers moet dat ook. Waar staat iedere eigen markt voor? Als we denken over het totaalconcept van een markt, wat is dan nodig om dat divers te houden en goed aan te laten sluiten bij wat de bezoekers van de markt zoeken? Hoe kan een markt als samenwerkingsverband beter inspelen op maatschappelijke trends en ontwikkelingen om commercieel relevant te blijven? Kortom: wat is nodig, in organisatie en in communicatie, om iedere markt als concept beter te organiseren en uit te dragen?

Programma 14 december: Markt - BOUWEN

Op de tweede Marktdag dagen we alle bezoekers uit om de dromen en ambities van de eerste dag om te zetten naar concrete aanbevelingen om zo dichterbij de ideale markt van morgen te komen. In verschillende themaruimtes helpen we elkaar, dagen we elkaar uit en zetten we dromen om naar concrete en haalbare acties. Kortom: we gaan met elkaar bouwen!

Plenaire opening

We openen de tweede dag met een korte terugblik op de ontwerpfase van 13 december en lichten het programma van vandaag kort toe.

Open Space: twee rondes, tien agendapunten

We werken aan gerichte agendapunten om de mooie toekomst voor de markt dichterbij te krijgen. Jouw inzet en bouwkracht staan centraal. Op 14 december werken we met een Open Space model. Met je voeten bepaal je in de verschillende open spaces waar jij een bijdrage aan wil leveren. Als je bijdrage geleverd is, loop je verder. De basis zijn de ambities die we op de eerste dag hebben opgehaald. Als deelnemer kun je in de ochtend zelf de agenda bepalen. Je zet een onderwerp op de agenda of bepaalt bij welke agendapunten jij wilt bijdragen. Een aantal onderwerpen hebben wij alvast uit de voorgesprekken gehaald. Die vind je hier onder.

Per agendapunt is de hoofdvraag:
Welke doorbraken zijn nodig om bij een mooie toekomst voor de markten in Amsterdam te komen? En wat heeft iedereen in en rond de markt dan te doen om daar te komen?

Denk daarbij aan deelvragen als: wie moeten we betrekken om dit doel naar de realiteit te brengen? Wat moeten deze personen of instanties dan doen? Wat kunnen we morgen al meteen doen? Welke uitdagingen komen we tegen? Welke stappen kunnen gezet worden om nog sneller vooruit te komen? Ook is er ruimte om ideeën die ter plekke ontstaan tussen deelnemers concreet te maken. Na twee rondes komt iedereen bij elkaar bij het hoofdpodium en presenteren de gespreksleiders de belangrijkste conclusies per thema. Dat levert inspirerende adviezen en mogelijke stappen op en zicht op quick wins om de markt van morgen dichterbij te brengen.