Skip to main content

De markt maakt Amsterdam!

Tijdens de Marktdagen Amsterdam 2023 hebben we samen met marktondernemers, winkeliers, bezoekers en de gemeente de nieuwe contouren voor de ‘markt van morgen’ geschetst. De twee dagen in december stonden in het teken van kennis maken, kennis delen en plannen maken.

Marktbrunch 2024

Het was goed om met elkaar in gesprek te zijn en daarmee samen de contouren van de toekomst van de Amsterdamse markten verder vorm te geven.
Dankzij uw waardevolle bijdragen kan de gemeente de juiste beslissingen nemen om beleid en behoeften optimaal op elkaar af te stemmen.
Het Manifest De Markt Maakt Amsterdam, de Menukaart en de Routekaart zijn belangrijke stappen richting de markt van de toekomst.
We koesteren onze Amsterdamse markten. Het zijn unieke plekken, met elk een eigen karakter én een belangrijke sociale en maatschappelijke functie.

Informatie en vervolg

Op dit moment wordt alle relevante informatie verzameld voor nieuwe vervolgstappen waarbij wij u vanzelfsprekend blijven betrekken.
Binnenkort ontvangt u van ons een mail met de bijgewerkte stukken op basis van uw input.

Doet u mee?

Wilt u meedenken over de verschillende thema’s? Of over de verdere invulling van uw eigen markt?
Mail dan naar:
demarktmaaktamsterdam@amsterdam.nl

Terugblik Marktdagen Amsterdam 2023Terugblik Marktbrunch 14 april 2024

Onze Partners